ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

СЪОБЩЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

На 20.09.2017 г от 17:30 ч ще се проведе родителска среща с родителите на класовете от 2-ри до 4-ти,

а на 21.09.2017 г от 17:30 ч ще се проведе родителска среща с родителите на класовете от 5-ри до 12-ти.

Присъствието на всички родители е наложително!!!

Коментарите са затворени