ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

СЪОБЩЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

На 16.05.2017 г от 17:30 ч ще се проведе родителска среща с родителите на 7 Б  клас,

а на 17.05.2017 г от 17:30 ч ще се проведе родителска среща с родителите на 7 А и 7 В  класове.

Присъствието на всички родители е наложително!!!

Коментарите са затворени