ЗАПОВЕДИ

З А П О В Е Д

№ 748/20

 гр.СЛИВНИЦА 21..09.2016 г

                                                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.147 АЛ.1, т.1и т.2, ЧЛ.122 ал.1 и чл. 123 ал.1, ОТЗПУО ,ЧЛ.27/1/Т.1, ЧЛ.28/1//3/, ЧЛ.29Б/1//2/, ЧЛ.29Е/1/, ЧЛ.29з от НАРЕДБА №3/15.04.2003г ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОТОКОЛ № 1 / 19.09.2016г на ПС

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

График за провеждане на редовна септемврийска сесия с ученици от прогимназиален етап на самостоятелна форма на обучение през    учебната 2016 / 2017г, както следва :

 

Предмет и форма на изпитване Дата на провеждане Начален час Училищна комисия по организиране на изпита Училищна комисия по оценяване Срок за изготвяне на протоколите Време и място за проверка на писмените работи Срок за оповестяване на резулта-тите на инф.табло
Математика-ЗП/писмен/3 астр.ч. 27.09.2016 г 9:00ч Цв. Нероева

Н. Радоева

А.Йорданов

В. Делчева

27.09.2016 г К-т по Математика 28.09.2016 г

 

Английски език –ЗП /писмен 3 астр.ч.и устен 30 мин./ 28.09.2016 г 9:00ч К.Иванова

Вл. Владимиров

Я.Миланова

Е.Богданова

 

28.09.2016 г К-т по Англ.език 30.09.2015 г
МУЗИКА ЗП/писмен 3астр. ч./ 29.09.2016 г 9:00ч Д. Лозанова

М. Методиева

В. Стоянова

Е. Богданова

29.09.2016 г К-т по Икономика 30.09.2016 г

 

 

 

Инф. технологии-

ЗП

/писмен 3 астр. ч. и практ.5 астр. ч./

30.09.2016 г 9:00ч Д. Николова

Я.Миланова

А. Рашкова

Д. Младенова

30.09.2016 г К-т по Инф.технол. 03.10.2016г
Инф. технологии-

ИУЧ

/писмен 3 астр. ч. и практ.5 астр. ч./

30.09.2016 г 13:00ч Д. Николова

Я.Миланова

А. Рашкова

Д. Младенова

30.09.2016 г К-т по Инф.технол. 03.10.2016г
История и цивилизация ЗП /писмен3 астр. ч./ 03.10.2016г 9:00ч М. Манолова

Ал. Крумова

В.Стоянова

Т.Георгиева

03.10.2016г К-т по История и цивилизация 04.10.206г
История и цивилизация ИУЧ  /писмен3 астр. ч./ 03.10.2016г 13:00ч М. Манолова

Ал. Крумова

В.Стоянова

Т.Георгиева

03.10.2016г
Изобр. Изкуство ЗП

/писмен 3 астр. ч./

04.10.2016г 9:00ч Кр. Григорова

Вл. Владимиров

К. Алексиева

Ж. Методиева

04.10.2016г К-т по Физика 05.10.2016г
ФВС-ЗП-/практически   3 астр.ч./ 05.10.2016г 9:00ч –––––- М.Иванова

Р.Стоянова

05.10.2016г Физк. салон 06.10.2016г
География и икономика – ЗП /писмен 3 астр. ч./ 06.10.2016 г 9:00ч Р. Стоянова

М. Иванова

Кр. Григорова

Ал. Крумова

06.10.2016 г К- т по География 07.10.2016 г
Човекът и природата ЗП/писмен 3 астр. ч./ 10.10.2016г 9:00ч В. Делчева

Р. Стоянова

Н.Вълова

Р.Бинева

10.10.2016г К-т по Биология 08.07.2016г
БЕЛ – ЗП /писмен/ 3 астр.часа 13.10.2016 г 9:00ч Св.Славова

Д. Драганова

E.Котева Д. Никифорова 13.10.2016 г К-т по БЕЛ 14.10.2016 г
БЕЛ –ЗИП /писмен 3 астр. ч./ 13.10.2016 г 12.30 Св.Славова

Д. Драганова

E.Котева Д. Никифорова 13.10.2016 г К-т по БЕЛ 14.10.2016 г

 

 

З А П О В Е Д

№ 749/21

гр.СЛИВНИЦА 21 .09.2016 г

                                                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.147 АЛ.1, т.1и т.2, ЧЛ.122 ал.1 и чл. 123 ал.1, ОТЗПУО ,ЧЛ.27/1/Т.1, ЧЛ.28/1//3/, ЧЛ.29Б/1//2/, ЧЛ.29Е/1/, ЧЛ.29з от НАРЕДБА №3/15.04.2003г ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОТОКОЛ № 1 / 19.09.2016г на ПС

О П Р Е Д Е Л Я М :

                  График за провеждане на редовна септемврийска сесия с ученици от гимназиален етап на самостоятелна форма на обучение учебна 2016 / 2017г, както следва :

 

Предмет и форма на изпитване Дата на провеждане Начален час Училищна комисия по организиране на изпита Училищна комисия по оценяване Срок за изготвяне на протоколите Време и място за проверка на писмените работи Срок за оповестяване на резулта-тите на инф.табло
Математика-ЗП/писмен/3 астр.ч. 27.09.2016 г 9:00ч Цв. Нероева

Н. Радоева

А.Йорданов

В. Делчева

27.09.2016 г К-т по Математика 28.09.2016 г

 

Английски език –ЗП /писмен 3 астр.ч.и устен 30 мин./ 28.09.2016 г 9:00ч К.Иванова

Вл. Владимиров

Я.Миланова

Е.Богданова

 

28.09.2016 г К-т по Англ.език 30.09.2015 г
Мениджмънт на туризма – ЗПП /писмен 3астр. ч./ 29.09.2016 г 9:00ч Д. Лозанова

М. Методиева

Г. Рашкова

К.Григорова

29.09.2016 г К-т по Икономика 30.09.2016 г

 

 

 

Инф. технологии-

ЗПП

/писмен 3 астр. ч. и практ.5 астр. ч./

30.09.2016 г 9:00ч Д. Николова

Я.Миланова

А. Рашкова

Д. Младенова

30.09.2016 г К-т по Инф.технол. 03.10.2016г
История и цивилизация ЗП /писмен3 астр. ч./ 03.10.2016г 9:00ч М. Манолова

Ал. Крумова

В.Стоянова

Т.Георгиева

03.10.2016г К-т по История и цивилизация 04.10.206г
Физика ЗП

/писмен 3 астр. ч./

04.10.2016г 9:00ч Кр. Григорова

Вл. Владимиров

Д.Николова

Я.Миланова

04.10.2016г К-т по Физика 05.10.2016г
ФВС-ЗП-/практически   3 астр.ч./ 05.10.2016г 9:00ч –––––- М.Иванова

Р.Стоянова

05.10.2016г Физк. салон 06.10.2016г
География и икономика – ЗП /писмен 3 астр. ч./ 06.10.2016 г 9:00ч Р. Стоянова

М. Иванова

Кр. Григорова

Ал. Крумова

06.10.2016 г К- т по География 07.10.2016 г
География на туризма с куртулорогия-ЗПП/писмен 3 астр.ч./ 06.10.2016г 9:00ч Р. Стоянова

М. Иванова

Кр. Григорова

Ал. Крумова

06.10.2016г К- т по География 07.10.2016г
Философия-ЗП/писмен 3астр.ч./ 07.10.2016 г 9:00ч Д.Лозанова

Св.Славова

Е.Анакиева

К.Иванова

07.10.2016 г К-т История 08.07.2016 г
Биология и здр.обр.ЗИП/писмен 3 астр. ч./ 10.10.2016г 9:00ч В. Делчева

Р. Стоянова

Н.Вълова

Р.Бинева

10.10.2016г К-т по Биология 08.07.2016г
Маркетинг и реклама в туризма-ЗПП/писмен 3астр.ч./ 11.10.2016г 9:00ч М. Методиева

М. Манолова

Вл. Владимиров

ГРашкова

11.10.2016г К-т по Икономика 01.07.2016г
География и икономика- ЗИП /писмен 3 астр. ч./ 12.10.2016 г 12.30ч. П. Вучкова

Вл. Владимиров

 

Кр. Григорова

Ал. Крумова

12.10.2016 г К- т по География 13.10.2016г
БЕЛ – ЗП /писмен/ 3 астр.часа 13.10.2016 г 9:00ч Св.Славова

Д. Драганова

E.Котева Д. Никифорова 13.10.2016 г К-т по БЕЛ 14.10.2016 г
БЕЛ –ЗИП /писмен 3 астр. ч./ 13.10.2016 г 12.30 Св.Славова

Д. Драганова

E.Котева Д. Никифорова 13.10.2016 г К-т по БЕЛ 14.10.2016 г

 

Коментарите са затворени