Проект „Твоят час”

%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8

В края на октомври в училището ни стартира  проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I. Той включва  дейности за преодоляване на обучителни затруднения и дейности по интереси. Обхваща учениците от 1-ви до 12-ти клас.  Всички ученици, желаещи да се включат в занимания по интереси, трябва да попълнят анкетната карта. Тези ученици, които ще  се включат в дейности за преодоляване на обучителни затруднения, да попълнят индивидуална образователна карта, която има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет.   Срок за попълване на картите до 15.10.2016 год.

Анкетна карта 5- 12 клас

 

ИНДИВИДУАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА  ЩЕ Я ПОЛУЧИТЕ ОТ ВАШИЯ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ!

СПИСЪК НА ГРУПИТЕ, С ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ:
Балетни танци
Албена Златанова Спасова
Аз успях
Венета Йовчева Делчева
школа по математика
школа по математика1
Даниела Цветанова Николова
школа по БЕЛ2г
Диана Тодорова Драганова
ТВ театър
Елизабет Никифорова Котева
ИТ КЛУБ УЧИЛИЩНА МЕДИЯ И КИНО
Емилия Христова Бетова
АРТ АТЕЛИЕ „ Сръчни ръчички”
Женя Василева Методиева
АРТ АТЕЛИЕ
Калина Йорданова Иванова
Декупаж
Капка Тодорова Алексиева
 школа по БЕЛ6
Маргарита Иванова Свиленова
школа по математика4клас
Мария Павлова Методиева
школа по БЕЛ7
Правда Бориславова Вучкова
школа по БЕЛ1клас
Светлана Николаева Павлова
школа по математика2клас
Светлана Росенова Славова
школа по БЕЛ2в
Цветелина Неделчева Нероева

 

 

към галерията на проект „Твоят час“

Коментарите са затворени