ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОДУЛ -ФВС

З А П О В Е Д

№129/422-06.02.2017 г

 

На основание  чл. 259 ал.1 от ЗПУО, заповед №РД 09-1038 / 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката и във връзка със Списък-образец №1 за учебната 2016/2017 година в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Утвърждавам:

График за провеждане на часовете по спортни дейности  за първи и пети класове, за модулно обучение по физическо възпитание и спорт за втори-четвърти класове, шести-дванадесети класове за втори срок на учебната 2016/2017 г. както следва:

 

Г Р А Ф И К

КЛАС ПРЕПОДАВАТЕЛ ВИД МОДУЛ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС

 

1. Мл. Младенов МИНИБАСКЕТБОЛ СРЯДА 5
2. Мл. Младенов МИНИБАСКЕТБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 5
3. Мл. Младенов МИНИБАСКЕТБОЛ ПЕТЪК 5
4. Мл. Младенов СПОРТНИ ИГРИ СРЯДА 4
5. Мл. Младенов СПОРТНИ ИГРИ СРЯДА 5
6. Мл. Младенов СПОРТНИ ИГРИ ПЕТЪК 5
7. Мл. Младенов СПОРТНИ ИГРИ ЧЕТВЪРТЪК 5
8. Мл. Младенов ЛЕКА АТЛЕТИКА И СПОРТНИ ИГРИ ВТОРНИК 1
9. Мл. Младенов ЛЕКА АТЛЕТИКА И СПОРТНИ ИГРИ ЧЕТВЪРТЪК 0
10. Мл. Младенов ЛЕКА АТЛЕТИКА И СПОРТНИ ИГРИ СРЯДА 1
11. Мл. Младенов БАСКЕТБОЛ СРЯДА 6
12. Мл. Младенов БАСКЕТБОЛ ПЕТЪК 6
13. Мл. Младенов БАСКЕТБОЛ ВТОРНИК 6
14. М. Иванова ХАНДБАЛ ВТОРНИК 2 И 4 СЕДМИЦА 8 И 9
15. М. Иванова ХАНДБАЛ ПЕТЪК 1 И 3 СЕДМИЦА 7 И 8
16. Р. Стоянова БАСКЕТБОЛ ПОНЕДЕЛНИК 2 И 4 СЕДМИЦА 7 И 8
17. Р. Стоянова БАСКЕТБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 1 И 3 СЕДМИЦА 7 И 8
18. Р. Стоянова БАСКЕТБОЛ ПОНЕДЕЛНИК 1 И 3 СЕДМИЦА 7 И 8
19. М. Иванова ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 2 И 4 СЕДМИЦА 7 И 8
20. М. Иванова ВОЛЕЙБОЛ ПОНЕДЕЛНИК 1 И 3 СЕДМИЦА 7 И 8
21. М. Иванова ВОЛЕЙБОЛ СРЯДА 1 И 3 СЕДМИЦА 7 И 8
22. Р. Стоянова ВОЛЕЙБОЛ ПЕТЪК 1 И 3 СЕДМИЦА 7 И 8
23. Р. Стоянова ВОЛЕЙБОЛ ВТОРНИК 1 И 3 СЕДМИЦА 8 И 9
24. М. Иванова ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 1 И 3 СЕДМИЦА 7 И 8
25. 10а М. Иванова ВОЛЕЙБОЛ ПЕТЪК 2 И 4 СЕДМИЦА 7 И 8
26. 11а Р. Стоянова ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТВЪРТЪК 2 И 4 СЕДМИЦА 7 И 8
27. 12а Р. Стоянова ВОЛЕЙБОЛ ПЕТЪК

2 И 4 СЕДМИЦА

7 И 8

Организация и провеждане на часовете по спортни дейности

Часовете по спортни дейности са с продължителност 1 час и се провеждат един път седмично в двора или физк. салон на училището в зависимост от метеорологичните условия.

Графикът е задължителен за провеждане за всеки от посочените учители.

Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и възпитание на учениците и при наличие на задължителното игрално облекло.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в двете сгради. Контрол по провеждането на часовете по графика възлагам на ЗДУД.

 

 

Директор: ……………….

/E. Анакиева

 

Коментарите са затворени