ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОДУЛ -ФВС

З А П О В Е Д
№512/805-11.09.2017 г.
На основание чл. 259 ал.1 от ЗПУО, заповед №РД 09-1038 / 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката и във връзка със Списък-образец №1 за учебната 2016/2017 година в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Утвърждавам:
График за провеждане на часовете за модулно обучение по физическо възпитание и спорт за трети-четвърти класове, седми-дванадесети класове за първи срок на учебната 2017/2018 г. както следва:

Г Р А Ф И К

№ КЛАС ПРЕПОДАВАТЕЛ ВИД МОДУЛ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС

1. 3а Д. Американова лека атлетика и спортни игри Понеделник 6
2. 3б Д. Американова лека атлетика и спортни игри Сряда 6
3. 3в Д. Американова лека атлетика и спортни игри Четвъртък 6
4. 3г Д. Американова лека атлетика и спортни игри Петък 6
5. 4а Р. Стоянова баскетбол Понеделник 6
6. 4б Р. Стоянова баскетбол Вторник 6
7. 4в Р. Стоянова баскетбол Четвъртък 6
8. 7а М. Иванова волейбол Сряда 7
9. 7б М. Иванова волейбол Четвъртък 7
10. 7в М. Иванова волейбол Петък 7
11. 8а Д. Американова волейбол Четвъртък 7
12. 9а Д. Американова волейбол Петък 7
13. 10а Д. Американова волейбол Понеделник 7
14. 11а Д. Американова волейбол Сряда 7
15. 12а Д. Американова волейбол Вторник 7

III. Организация и провеждане на модулното обучение
Модулите са с продължителност 1 час и се провеждат един път седмично в двора или физк. салон на училище в зависимост от метеорологичните условия.
Графикът е задължителен за провеждане за всеки от посочените учители.
Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и възпитание на учениците и при наличие на задължителното игрално облекло.
Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в двете сгради. Контрол по провеждането на часовете по графика възлагам на ЗДУД.

 

З А П О В Е Д
№ 511/804-11.09.2017 г.
НА ОСНОВАНИЕ
Чл. 259(1) и чл 92 ал.1, ал.3 и ал. 4 от ЗПУО, чл. 28 от Наредба за организиране на дейностите в училищното образование, заповед №РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката и във връзка със Списък-образец №1 за учебната 2017/2018 година

в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Утвърждавам:
График за провеждане на часовете по спортни дейности за първи срок на учебната 2017/2018 г. както следва:

Г Р А Ф И К

 

№ Клас Преподавател Вид спорт Ден от седмицата Час

1. 1 А Д. Американова мини баскетбол Петък 5
2. 1 Б Д. Американова мини баскетбол Сряда 5
3. 1 В Д. Американова мини баскетбол Понеделник 5
4. 2 А Д. Американова мини баскетбол Понеделник 5
5. 2 Б Д. Американова мини баскетбол Четвъртък 5
6. 2 В Д. Американова мини баскетбол Сряда 5
7. 5 А Р. Стоянова баскетбол Понеделник 7
8. 5 Б Р. Стоянова баскетбол Сряда 7
9. 5 В Р. Стоянова баскетбол Четвъртък 7
10. 6 А М. Иванова хандбал Вторник 8
11. 6 Б М. Иванова хандбал Петък 7

III. Организация и провеждане на часовете по спортни дейности
Часовете по спортни дейности са с продължителност 1 час и се провеждат един път седмично в двора или физкултурния салон на училището в зависимост от метеорологичните условия.
Графикът е задължителен за провеждане за всеки от посочените учители.
Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и възпитание на учениците и при наличие на задължителното игрално облекло.
Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в двете сгради. Контрол по провеждането на часовете по графика възлагам на ЗДУД.

 

Директор:  E. Анакиева

 

Коментарите са затворени