Конкурс „Клас на годината“

14 октомври, 2014 Виж коментарите

1. Цел и задачи

–          Съдействие за сплотяване на ученическите колективи

–          Показване на нови инициативи и идеи

–          Повишаване на познавателната активност

–          Развитие на мотивацията за учене

–          Формиране на интерес към училищния живот, чрез създаване на атмосфера на съревнование

–          Развитие на ученическото самоуправление

–          Развитие и обогатяване на училищните традиции

–          Привличане на родители в учебно-възпитателния процес

2. Участници

–          Всички ученици от 1 до 11 клас

3. Срок

Конкурса се провежда в три етапа

Първи етап – Визитна картичка

В срок до 25. 10 всички класове трябва да изработят презентации, в които по най-атрактивния начин да представят себе си т.е да направят свое портфолио.

Представянето ще се извърши на 30.10. 2014 г по случай Празника на Народните будители.

Втори етап – от м. Х до м V по предварително представени критерии

Трети етап – Творчески конкурс

–          Учениците представя свой проект – песен, стихотворение, танц, рисунка и др – Срок м. май. Представяне – 12. 05. 2015 г – празника на училището

4. Победител

–          Определя се в зависимост от набраните точки през годината

5. Принципи

–          Откритост – новите инициативи и набраните до момента точки се отразяват върху специално изработено табло и в сайта на училището

–          Многоаспектност – оценяват се не само знанията, но и уменията за тяхното прилагане, творчески и спортни възможности, изява на всеки ученик

–          Състезателност – създаване на конкуренция между класовете

6. Оценка

Резултатите ще се отразяват на всеки два месеца

–          Края на м. ноември

–          Края на Първи срок

–          Края на м. март

–          М. май

7. Критерии

  критерии ниво точки периодичност
1 Успеваемост на класа училищно класа с най-висок успех – 20 т, всеки следващ с 1 т по-малко. За всеки срок
2 Благодарности училищно 5 т За всяка похвала
    извънучилищно 10 т За всяка похвала
3 Постижения в спорта

 

училищно Първо място-5т

Второ място – 4 т

Трето място – 3 т

За участие – 1 т

За всяко състезание
    Общински, областни, национални Точките се удвояват За всяко състезание
4 Участие в състезания и олимпиади

 

училищно Първо място-5т

Второ място – 4 т

Трето място – 3 т

За участие – 1 т

За всеки отбор или участник
    Общински, областни, национални Точките се удвояват За всеки отбор или участник
5 Включване в творчески конкурси

 

училищно Първо място-5т

Второ място – 4 т

Трето място – 3 т

За участие – 1 т

За всеки отбор или участник
    Общински, областни, национални Точките се удвояват За всеки отбор или участник
6 Участие в извънкласни мероприятия училищно 5 т За всеки отбор или участник
    Общински, областни, национални 10 т За всеки отбор или участник
7 Работа по проекти

 

  5 т По преценка на учителите
8 Участие в трудови дни

 

училищно За 100% участие – 10 т

За добре св. работа – 10 т

За всеки тр. ден
9 Участие в седмицата на класа

 

училищно    
10 Минуси      
  Нарушаване дисциплината в коридорите училищно -5 Веднъж на 2 месеца
  Нецензурни изрази училищно -5 Веднъж на 2 месеца
  Рушене на училищното имущество училищно -5 Веднъж на 2 месеца
  Замърсяване сградата и двора на училището училищно -5 Веднъж на 2 месеца
  Колективно бягство от час училищно -5 Веднъж на 2 месеца
  Закъснения училищно -0,1 Веднъж на 2 месеца
  Неизвинени отсъствия училищно -0,5 Веднъж на 2 месеца
  Наложени наказания от директора и ПС училищно -5 Веднъж на 2 месеца
  Грубо отношение към учители и ученици училищно -5 Веднъж на 2 месеца
  Забележка в дневника училищно -1 За всяка заб.
11 Акции      
  моята тетрадка училищно 86 – 100 % – 5т

71 – 85% – 4 т

51 – 70% – 3т

Под 50 % -2 т

Веднъж на 2 месеца
  моят учебник училищно 86 – 100 % – 5т

71 – 85% – 4 т

51 – 70% – 3т

Под 50 % -2 т

Веднъж на 2 месеца

Категории: Новини

 1. 28 октомври, 2014 в 20:06 | #1

  Много хубава инициатива!
  Поздравявам Ви за идеята!

 2. Никола Павлов
  21 април, 2015 в 14:47 | #2

  Какво е класирането в момента?

 1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!