График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет за първи срок на учебната 2016 / 2017г

12 февруари, 2017 Виж коментарите

З А П О В Е Д № 137/430-09.02.2017 г

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.259 АЛ.1 ОТ ЗПУО ,  ЧЛ.22 АЛ.5 ОТ НАРЕДБА №11 ОТ 01.09.2016 Г  И ПРОТОКОЛ № 5 / 09.02.2017 Г  НА ПС

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

График за провеждане на изпити за определяне на срочна  оценка по учебен предмет  за първи срок на  учебната 2016 / 2017 г, както следва :

 

Предмет и форма на изпитване Дата на провеждане Начален час Училищна комисия по организиране на изпита Училищна комисия по оценяване Срок за изготвяне на протоколите Време и място за проверка на писмените работи Срок  за оповестяване на резулта-тите на инф.табло
Свят и личност-ЗП/писмен 3астр.ч./ 13.02.2017 13:30 ч М.Иванова

Вл. Владимиров

К.Иванова

В. Стоянова

14.02.2017 К-т по Биология 14.02.2017
Биология и здр.обр.ЗП /писмен 2 астр. ч./ 13.02.2017 13:30 ч М.Иванова

Вл. Владимиров

Н.Вълова

Р.Бинева

14.02.2017 К-т по Биология 14.02.2017
БЕЛ – ЗП /писмен 2 астр.часа/ 13.02.2017 13:30 ч М.Иванова

Вл. Владимиров

М. Свиленова Правда Вучкова 14.02.2017 К-т по БЕЛ 14.02.2017
Математика-ЗП/писмен 3 астр.ч./ 14.02.2017 13:30 ч А. Рашкова

Пр. Вучкова

Д. Николова

 В. Делчева

15.02.2017 К-т по Математика 15.02.2017
Човекът и природата /писмен 2 астр. ч./ 14.02.2017 13:30 ч А. Рашкова

Пр. Вучкова

Н.Вълова

Р.Бинева

15.02.2017 К-т по Биология 14.02.2017
БЕЛ –ЗИП /писмен 3 астр. ч./ 15.02.2017 13:30 ч Р.Стоянова

Д. Младенова

Д. Никифорова

М. Свиленова

16.02.2017 К-т по БЕЛ 16.02.2017
Английски език –ЗП /писмен  2 астр.ч.и устен 30 мин./ 15.02.2017 13:30 ч Р.Стоянова

Д. Младенова

Я.Миланова

Т. Варадинова

16.02.2017 К-т по Англ.език 16.02.2017
Счетоводство на фирмата – ЗПП/писмен 3астр. ч./ 16.02.2017 13:30 ч Т. Варадинова

А. Крумова

Вл. Владимиров

Д. Младенова

17.02.2017 К-т по Икономика 17.02.2017

 

 

Музика/ писмен и практически до 90 мин./ 16.02.2017 13:30 ч Т. Варадинова

А. Крумова

В. Стоянова

С. Петрова

17.02.2017 К-т история -2 етаж 17.02.2017
Изобразително изкуство / писмен и практически до 90 мин./ 17.02.2017 13:30 ч Кр. Григорова

А. Рашкова

К. Алексиева

А. Крумова

20.02.2017 К-т по ИИ 20.02.2017
История и цивилизация/ писмен 2 астр. ч./ 17.02.2017 13:30 ч Кр. Григорова

А. Рашкова

В. Стоянова

Т. Георгиева

20.02.2017 К-т по ИИ 20.02.2017
География и икономика/ писмен 2 астр.ч./ 20.02.2017 13:30 ч Н. Вълова

В. Делчева

А. Крумова

Кр. Григорова

21.02.2017 К-т по География 21.02.2017
Екотуризъм – ЗПП /писмен 3астр. ч./ 20.02.2017 13:30 ч Н. Вълова

В. Делчева

А. Крумова

Кр. Григорова

21.02.2017 К-т по Икономика 21.02.2017
ДТИ/ писмен и практически до 90 мин./ 21.02.2017 13:30 ч А. Йорданов

В. Стоянова

К. Алексиева

А. Крумова

22.02.2017 К-т по ИИ 22.02.2017
ФВС-ЗП-/практически  3 астр.ч./ 21.02.2017 13:30 ч –––––- М.Иванова

Р.Стоянова

14.02.2017 Физк. салон 14.02.2017

Категории: Новини

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!