БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 2023 г

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2023 2 част

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2023 1част

ПРОТОКОЛ ОБЩО СЪБРАНИЕ 07.2023

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2023г част 2

ОТЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.20023г част 1

ПРОТОКОЛ ОБЩО СЪБРАНИЕ 06.06.2023г

БЮДЖЕТ 2022 г

ОTЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022г

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ-11.01.2023

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.09.2022

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ-3 трим.2022

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.06.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  към 31.03.2022г

БЮДЖЕТ 2021 Г

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ -2021

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА – ТРЕТО  ТРИМЕСЕЧИЕ 2021

ОТЧЕТ ЗА ИЗПУЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021г

БЮДЖЕТ 2020 г

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА – ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – ТРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА – ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ГОДИШЕН ДОКЛАД

ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

2016

2017

2018

2019

 

Коментарите са затворени