ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП ЗА КЛАСИРАНЕ СЛЕД 7 КЛАС В УЧИЛИЩЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА

от 03.07.2019 до 05.07.2019 г. вкл.

 

С РАБОТНО ВРЕМЕ

8:00 ч – 19.00 ч

 

КОДОВЕ НА УЧИЛИЩАТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС: http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/documentspriem/copyofkodove2019.pdf

АДРЕСИ НА УЧИЛИЩА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП
НА КЛАСИРАНЕ: http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/documentspriem/gnezda2019.pdf

 

ГРАФИК

 

 

Подаване на документи за участие в                                                                       3- 5 юли 2019 г. вкл.

приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици

на първи етап на класиране . до 11 юли 2019 г. вкл

Записване на приетите ученици на първи етап

на класиране или подаване на заявление за

участие във втори етап на класиране    до 16 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите

ученици на втори етап на класиране            до 18 юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране                             до 22 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя

на незаетите места след втори етап на класиране                  23 юли 2019 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                            24 – 25 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране              29 юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране                                       31 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след трети етап на класиране              01 август 2019 г.

Попълване на незаетите места след трети етап

на класиране и записване    определя се от директора                        до 10 септември 2019 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием                                   до 13 септември 2019 г. вкл.

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 5 И 6 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  

КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ;

МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕТЕТО;

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ОТ УЧИЛИЩЕТО;

лична профилактична карта;

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪТРУДНИК НА УЧИЛИЩЕТО НА II-РИЯ ЕТАЖ ОТ 22.04.2019 г.

 Работно време:  09.00  – 16.00 часа            

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5-ТИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

Списък на учениците от 5 а клас

    Име, презиме, фамилия

1   Алберто   Стефанов   Михайлов

2   Валерия   Красимирова   Славчева

3   Виолина   Бориславова   Александрова

4   Десислава   Григорова   Петрова

5   Димитър   Кирилов   Георгиев

6   Ивайло   Бориславов   Руменов

7   Ивайло   Николов   Стоянов

8   Ивет   Ивайлова   Костадинова

9   Лазар   Кирилов   Георгиев

10   Лиана   Райчева   Стоянова

11   Магдалена   Деянова   Върбанова

12   Миглена   Мариянова   Олегова

13   Нанси   Цветелинова   Спасова

14   Николай   Димитров   Василев

15   Радостина   Петрова   Цветанова

16   Симеон   Росенов   Александров

17   Стефани   Димитрова   Димитрова

18   Стоян   Анелиев   Стоянов

 Класен ръководител – Нели Вълова

 

Списък на учениците от 5 б клас

   Име, презиме, фамилия

1   Александър   Мирославов   Александров

2   Виктория   Любчова   Евтимова

3   Виктория   Миленова   Илиева

4   Елица   Росенова   Рангелова

5   Емилия   Георгиева   Георгиева

6   Ивета   Викторова   Караколева

7   Маринела   Радкова   Славчева

8   Михаил   Георгиев   Илков

9   Петьо   Петров   Савов

10  Пламен   Евгениев   Паунов

11   Пламен   Тихомиров   Селимович

12   Ралица   Владиславова   Пламенова

13  Румен   Христов   Иванов

14   Сияна   Георгиева   Илкова

15   Станислав   Николаев   Веселинов

16   Стефани   Миладинова   Кирилова

17   Филип   Станиславов   Филипов

18   Яна   Ивайлова   Драганова

Класен ръководител – Румяна Димова

 

Списък на учениците от 5 в клас

  Име, презиме, фамилия

1   Димитър   Захариев   Котев

2 Евгени   Димитров   Димитров

3   Емилия   Георгиева   Георгиева

4   Здравко   Светославов   Митов

5   Каролина   Тошкова   Георгиева

6   Кристиян   Огнянов   Огнянов

7   Кристияна   Мариянова   Петкова

8   Мартин   Валентинов   Лозанов

9   Мелина   Кристиянова   Спасова

10   Никол   Димитрова   Колева

11   Никол   Миленова   Славчева

12   Никол   Стефанова   Петрова

13   Патрисия   Григорова   Димитрова

14   Преслав   Филипов   Петков

15   Преслава   Димитрова   Колева

16  Радослав   Крумов   Найденов

17   Станислава   Магдова   Иванова

18   Ясен   Десиславов   Славков

Класен ръководител – Вина Стоянова

 

 

 

Коментарите са затворени