ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06″ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОУ“СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“-СЛИВНИЦА ОТ ПИГ 1-3 КЛАС УЧАСТВАТ В ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06″ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“ .ПРОЕКТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП“РЧР“,СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕС.

 

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!