УЧЕБНИЦИ

Учебниците, по които работят децата и учениците в СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ са:

ПГ 5 и 6 годишни

комплект „Чуден свят“ – издателство Просвета

първи клас

Предмет    издателство
Български език Издателство Клет

Читанка Издателство Клет

Английски език Издателство Клет
Математика Издателство Клет
Околен свят Издателство Клет
Изобр. изкуство Издателство Клет
музика Издателство Клет

втори клас

Предмет издателство
Български език  Издателство Клет

Читанка Издателство Клет
Английски език Издателство Клет
Математика Издателство Клет
Околен свят Издателство Клет
Изобр. изкуство Издателство Клет
музика Издателство Клет

трети клас

Предмет
издателство
Български език Издателство Клет

Читанка Издателство Клет
Английски език Издателство Клет
Математика Издателство Клет
Човекът и обществото Издателство Клет
Човекът и природата Издателство Клет
Компютърно моделиране Издателство Клет
Технологии и предприемачество Издателство Клет
Изобр. изкуство Издателство Клет
музика Издателство Клет

четвърти клас

Български език Издателство Клет
Читанка Издателство Клет
Английски език Издателство Клет
Математика Издателство Клет
Човекът и обществото Издателство Клет
Човекът и природата Издателство Клет
Компютърно моделиране Издателство Клет
Технологии и предприемачество Издателство Клет
Изобр. изкуство Издателство Клет
музика Издателство Клет

пети, шести и седми класове

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБУЛВЕСТ2000
ЛИТЕРАТУРАБУЛВЕСТ2000
АНГЛИЙСКИ ЕЗИККЛЕТ БЪЛГАРИЯ
МАТЕМАТИКААРХИМЕД 2
ИТПРОСВЕТА+
ИСТОРИЯБУЛВЕСТ2000
ГЕОГРАФИЯИК АНУБИС
ЧППРОСВЕТА АЗБУКИ
БИОЛОГИЯ
МУЗИКАБУЛВЕСТ2000
ТЕХН. И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОАНУБИС-БУЛВЕСТ ФОНД. ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БГ
ИЗОБР. ИЗКУСТВОИК АНУБИС
ХИМИЯСАНПРО
ФИЗИКАСАНПРО

 

  1. Все още няма коментар

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!