ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТO:

Приложение 1 – Карта на услугите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА:

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА  ДОБРИ ПРАКТИКИ:

Приложение 3 – Добри практики

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ:

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ ОБЛАСТ:

Социални услуги-София област

Коментарите са затворени