Коронавирус/ОРЕС

ЗАПОВЕД РД-01-435/ 09.09.2022 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

zapoved_merki_detski_gradini_u4ili6ta_8_09_22_final

 

ЗАПОВЕД № РД 09-4814/ 03.12.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И ЦСОП

zapoved_rd_09_4814

ЗАПОВЕД № РД 09-4813/ 03.12.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

zapoved_rd_09_4813_ot_03_12_2021

Заповеди № РД 09-4756/30.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката и № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

Заповеди № РД 09-4756/30.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката и № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването за утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

zapoved МЗ_merki_26_11_2021

Заповед МОН-утвърждаване

Насоки

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година

nasoki_schools_08092021_new

Коментарите са затворени