Групи Обучителни затруднения

1. Аз мога 3 а  – ръководител Св. Славова
2. Аз мога 3 г  – ръководител Д. Драганова
3. Смятам, пиша и чета  – ръководител Цв. Нероева
4. Школа по БЕЛ 2а – ръководител Св. Павлова
5. Школа по БЕЛ 5 клас -две групи – ръководител М. Свиленова

Коментарите са затворени