Съвет „ Твоят час“

Нели Георгиева Вълова
Член на съвета – Педагогически специалист 

Диана Василева Василева
Член на съвета – Родител

Даниела Петрова Младенова
Секретар – Педагогически специалист

Цветелина Димитрова Димитрова
Председател – Родител 

Асен Георгиев Георгиев
Член на съвета – Представител на местната общественост

Коментарите са затворени