сесия септември 2020

Ред и организация за провеждане на поправителни изпити

за  учениците от V -те класове през  септемврийска сесия,

на   учебната 2019/ 2020 г, както следва :

Предмет , форма на изпитване и продължителност
Дата на провеждане
Начален час
Състав на комисията по организиране на изпита
/квестори/
Състав на комисията по оценяването
Срок за оповестяванена резултатите от изпита
Математика ООП писмен
2 астр.ч
24.08.2020
9:00 ч
Анелия Петкова,
Светлана Павлова
А. Йорданов,
Д. Младенова
25.08.2020
Английски език ООП писмен
2 астр. ч
25.08.2020
9:00 ч
Анелия Петкова,Светлана Павлова
Румяна Димова,
Кр. Димитрова
26.08.2020
Математика ИУЧ писмен
2 астр. ч
26.08.2020
9:00 ч
Маргарита Манолова,
Цветелина Нероева
А. Йорданов,
Д. Младенова
27.08.2020
Човекът и природата ООП писмен
2 астр. ч
27.08.2020
9:00 ч.
Маргарита Манолова,
Цветелина Нероева
Нели Вълова,
Янка Миланова
28.08.2020
БЕЛ ООП писмен
2 астр.ч
28.08.2020
9:00 ч.
Анелия Петкова,
Светлана Павлова
М. Свиленова,
П. Вучкова
31.08.2020
Коментарите са затворени