ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОДУЛ -ФВС

 

КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛВИД МОДУЛДЕН ОТ СЕДМИЦАТАЧАС

 

1.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК5
2.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК5
3.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛПЕТЪК5
4.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛВТОРНИК5
5.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛСРЯДА5
6.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛВТОРНИК6
7.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛСРЯДА6
8.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК6
9.Р. СтояноваБАСКЕТБОЛСРЯДА6
10.Р. СтояноваБАСКЕТБОЛПЕТЪК6
11.Р. СтояноваБАСКЕТБОЛВТОРНИК6
12.Р. СтояноваБАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК7
13.Р. СтояноваБАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК7
14.Р. СтояноваБАСКЕТБОЛПЕТЪК7
15.М. ИвановаХАНДБАЛПОНЕДЕЛНИК7
16.М. ИвановаХАНДБАЛПЕТЪК7
17.М. ИвановаХАНДБАЛЧЕТВЪРТЪК7
18.Т. ПетковаХАНДБАЛПЕТЪК7
19.Т. ПетковаХАНДБАЛСРЯДА7
20.Т. ПетковаВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК7
21.М. ИвановаВОЛЕЙБОЛСРЯДА7
22.10аТ. ПетковаВОЛЕЙБОЛВТОРНИК7
23.11аТ. ПетковаВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК7
24.12аР. СтояноваВОЛЕЙБОЛСРЯДА8

Организация и провеждане на модулното обучение

Модулите са с  продължителност 1 час и се провеждат един път седмично в двора или физкултурен салон на училище в зависимост от метеорологичните условия.

Графикът е задължителен за провеждане за всеки от посочените учители.

Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и възпитание на учениците и при наличие на задължителното игрално облекло.

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени