ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОДУЛ -ФВС

2023-2024 учебна година

график модул ФВС първи срок

2022-2023 учебна година

график модул ФВС втори срок

график модул ФВС първи срок

 

2021-2022 учебна година

Организация и провеждане на модулното обучение

КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛВИД МОДУЛДЕН ОТ СЕДМИЦАТАЧАС

 

1.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК5
2.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛСРЯДА5
3.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛВТОРНИК5
4.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛПЕТЪК5
5.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК5
6.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК4
7.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛВТОРНИК6
8.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛСРЯДА6
9.3 вТ. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛПЕТЪК6
10.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК6
11.Т. ПетковаМИНИБАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК6
12.Р. СтояноваБАСКЕТБОЛСРЯДА7
13.Р. СтояноваБАСКЕТБОЛПЕТЪК7
14.Р. СтояноваБАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК7
15.Т. ПетковаХАНДБАЛСРЯДА7
16.Т. ПетковаХАНДБАЛВТОРНИК8
17.Т. ПетковаХАНДБАЛЧЕТВЪРТЪК7
18.М. ИвановаХАНДБАЛПЕТЪК7
19.М. ИвановаХАНДБАЛСРЯДА7
20.7 вМ. ИвановаХАНДБАЛПОНЕДЕЛНИК7
21.М. ИвановаВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК7
22.Т. ПетковаВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК7
23.10аМ. ИвановаВОЛЕЙБОЛВТОРНИК7
24.11аТ. ПетковаВОЛЕЙБОЛПЕТЪК7
25.12аР. СтояноваВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК7

Модулите са с  продължителност 1 час и се провеждат един път седмично в двора или физкултурен салон на училище в зависимост от метеорологичните условия.

Графикът е задължителен за провеждане за всеки от посочените учители.

Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и възпитание на учениците и при наличие на задължителното игрално облекло.

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени