ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ 2-12 КЛАС

2022/2023 учебна година

график писмени 1 срок

2021/2022 учебна година

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ 1-12 КЛАС ЗА ІI и  СРОК НА 2020/2021 учебна година.

МЕСЕЦ

СЕДМИЦА

ФЕВРУАРИМАРТАПРИЛМАЙЮНИ
2341234234523451234
5ЧПМАТ

ГИ*

БЕЛ АЕМАТ*

ИЦ

БЕЛ ГИ    МАТ

 

ЧПБЕЛ АЕ МАТ

 

 ИТ 
6 МАТ АЕЧП ИЦ* ИЦБЕЛ ГИМАТ АЕБЕЛ    БЕЛ АЕМАТ БЕЛМАТ*ИТ 
7МАТ

 

 ГИ* МАТ

ГИ*

БЕЛ АЕБЗО

ХООС

 МАТ

ГИ*

АЕ

ФА

ИЦ

БЕЛ*

  МАТ

 

МАТ*

 

БЕЛ ИТ 
8 АЕ ГИ*АЕБЕЛ МАТФИЛ ИЦ* АЕБЕЛГИ*  АЕ МАТ

 

БЕЛ  
9 ИЦХООСФИЛАЕ

ИЕ

МАТ

БЕЛ

ХООС ГИ БЕЛАЕ*ИЦАЕФА  АЕ МАТБЕЛ ИТ
10   ФИЛИЕ

МАТ

БЕЛАЕ БЗО ИЦБЕЛАЕ ХООСМАТ ФИЛФА МАТ*  БЕЛ ИЦАЕ ИТ
11  БЗО*ИЕ АЕ*ГИ*

ИЦ*

ИЦ*

БЕЛ

ГИ* АЕ*АЕ*ГИ*БЗО*ФИЛИЦ*БЕЛ  БЗО* АЕ*БЕЛ АЕ* ИТ
12ИТ*АЕБЕЛМАТ ГИ*МАТ* ФИЛБЕЛ

ИТ*

ИЕ АЕИЦ

ФА

МАТ* ИТ*МАТ ФИЛБЕЛ ГИ*БЗО*

АЕ*

АЕ      

 

 

Легенда:  Бълг. Език и литература – БЕЛ; Английски език -АЕ; Испански език – ИЕ; Математика -мат; Информ. Технологии -ИТ; История и цивилизации – ИЦ; География и икономика -ГИ; Физика и астрономия -ФА; Химия и оп. Ок. Среда – ХООС; Биология и здр. образование – БЗО; Философия – Фил; Човекът и природата – ЧП

Червените означения са за класна работа

* – ИУЧ, ЗИП, ЗПП или съответно ЗМ или ИМ по дадения предмет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени