ГРАФИК ПОДКРЕПА

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ, ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

 

Час     Клас5 клас6 клас
ПОНЕДЕЛНИК
1ИТ – АнастасовАрахангелова – БЕЛ
2История – ГеоргиеваМладенова – математика
3ЗИ- физ.възпитание – СтояноваДимитрова – Английски език
4Математика- Йорданов 
ВТОРНИК
1Английски език- МилановаГригорова – География
2Човек и природата – НиколоваДимитрова – Английски език
3 Иванова – ЗИ- физ.възпитание
4 Георгиева – ИТ
СРЯДА
1География – МилчоваСтоянова – история
2История-  ГеоргиеваВълова – Човек и природата
3ЗИ- физ.възпитание- СтояноваИванова – ЗИ- физ.възпитание
4Човек и природата- НиколоваАрахангелова – БЕЛ
ЧЕТВЪРТЪК
1Английски език- Миланова 
2ЗИ- изобразително изкуство- АлексиеваМладенова -математика
3БЕЛ – ВучковаВълова -Човек и природата
4математика- Йорданов 
ПЕТЪК
1 Григорова -География
2География- МилчоваСтоянова -история
3БЕЛ- ВучковаАлексиева – ЗИ- изобразително изкуство
4  
Коментарите са затворени