ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Проект „Подкрепа за успех“

Стартира проектът „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж““ 2014-2020 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.

1. Заповед за у-ща включени в Подкрепа за успех

2. Писмо – началник на РУО

3. Списък 2 към Заповед

УТВЪРДЕНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. СЛИВНИЦА

ГрупаНаправлениеТип заниманиеРъководител
1Английски език 5Чужд език-Английски езикДопълнителни обучения 1 – 10 класКрасимира Димитрова
2Български език и литература 6Български език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 класМаргарита Иванова
3Български език и литература 12Български език и литератураДопълнителни обучения във

втори гимназиален етап

Елизабет Котева
4Български език и литература 4 aБългарски език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 класСветлана Павлова
5Български език и литература 4 вБългарски език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 класАнелия Петкова
6Български език и литература 1 аБългарски език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 класДиана Драганова
7Български език и литература 1 вБългарски език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 класЦветелина Нероева
8Български език и литература 2 aБългарски език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 класЛилия Карабашева
9Български език и литература 2 бБългарски език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 класДеница Стойкова
10Български език и литература 2 вБългарски език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 класДарина Никифорова
11Български език и литература 3 бБългарски език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 класМария Павлова
12ГеографияГеография и икономикаДопълнителни обучения във

втори гимназиален етап

Кристина Григорова
13Математика 10МатематикаДопълнителни обучения 1 – 10 класДаниела Николова
14Математика 2 вМатематикаДопълнителни обучения 1 – 10 класДарина Никифорова
15Математика 3 ВБългарски език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 класМаргарита Манолова
16Математика 5МатематикаДопълнителни обучения 1 – 10 класДаниела Младенова
17Математика 7МатематикаДопълнителни обучения 1 – 10 класДаниела Николова
Коментарите са затворени