ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, РАЗПИСАНИЕ

СУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПРЕДЛАГА ДВЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

ДНЕВНА ФОРМА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ЗА УЧЕНИЦИ НАД 16 ГОДИНИ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

седмично разписание втори срок на уч. 2020/2021 г

 

Коментарите са затворени