ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, РАЗПИСАНИЕ

СУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПРЕДЛАГА ДВЕ  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

ДНЕВНА ФОРМА  И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ЗА УЧЕНИЦИ НАД 16 ГОДИНИ

ФОРМИ ОБУЧЕНИЕ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

 

 

Коментарите са затворени