График за поправителна сесия

Датите за поправителната сесия .

З А П О В Е Д

  264/ 505

 гр.СЛИВНИЦА  18.06.2012 г.   

                                                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.111 ал.2, 3 ОТ ППЗНП  И ПРОТОКОЛ № 12 / 18.06.2012г. на ПС

О П Р Е Д Е Л Я М :

   График за провеждане на поправителни изпити с ученици  в дневна форма на обучение

5-8 класове, месец юни 2012 г., както следва :

 

Предмет и форма на изпитване

   Дата на провеждане

  Начален  

    час

  Срок за   изготвяне на протоколите

Време и място за проверка на писмените работи

Срок и място за оповестяване на резултатите

Математика- ЗП

(писмен)

25.06.2012 г.

09.00 ч.

25.06.2012 г.

К-т по Математика

26.06.2012 г.

География- ЗП

(писмен)

26.06.2012 г.

09.00 ч.

26.06.2012 г.

К- т по

география

27.06.2012 г.

ДТИ и

Технологии – ЗП

(практически)

26.06.2012 г.

09.00 ч.

26.06.2012 г

27.06.2012 г

История и цивилизация – ЗП (писмен)

27.06.2012 г

09.00 ч.

27.06.2012 г

К-т по История

28.06.2012 г

ИТ- ЗП (писмен и практически)

27.06.2012 г

09.00 ч.

27.06.2012г.

К-т по ИТ

28.06.2012 г.

Химия и опазв. на ок.среда–ЗП(писмен)

28.06.2012 г.

09.00 ч.

28.06.2012 г.

К-т по Химия

29.06.2012 г.

ФВС-ЗП

(практически)

28.06.2012 г.

09.00 ч.

29.06.2012 г.

29.06.2012 г.

История и цивилизация – ЗИП (писмен)

29.06.2012 г.

09.00 ч.

29.06.2012 г.

К-т по История

02.07.2012 г.

ИТ- ЗИП (писмен и практически)

29.06.2012 г.

09.00 ч.

29.06.2012 г.

К-т по ИТ

02.07.2012 г.

Английски език –ЗП (писмен)

02.07.2012 г.

09.00 ч.

02.07.2012 г.

К-т по Англ. ез.

03.07.2012 г.

БЕЛ – ЗП (писмен)

03.07.2012 г.

09.00 ч.

03.07.2012 г.

К-т по БЕЛ

04.07.2012 г.

География и икономика – ЗИП (писмен)

04.07.2012 г.

09.00 ч.

04.07.2012 г.

К- т по География.

05.07.2012 г.

Изобр. изк. – ЗП

(практически)

04.07.2012 г.

09.00 ч.

04.07.2012 г.

К-т по ИИ

05.07.2012 г.

ЧП-ЗП

(писмен)

05.07.2012 г.

09.00 ч.

04.07.2012 г.

Кабинет по Биология

05.07.2012 г.

Биология и здр. образование – ЗП

(писмен)

05.07.2012 г.

09.00 ч.

05.07.2012 г.

Кабинет по Биология

06.07.2012 г.

Физика и астрономия ЗП

(писмен)

06.07.2012 г.

08.30 ч.

06.07.2012 г.

К- т по

Физика

09.07.2012 г.

               НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД ДА СЕ   ДОВЕДЕ ДО ЗНАНИЕТО НА  УЧЕНИЦИТЕ  И УЧИТЕЛИТЕ,

     ВКЛЮЧЕНИ В  СЪСТАВА НА КОМИСИИТЕ ЗА СВЕДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ДИРЕКТОР:   М.БОЖКОВА

                                                                                                                

За примерни тестове и консултацииц вижте тук.

Категории: Новини

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!