Прием за учебната 2013/2014 година

DSCN0853Прием след седми клас:

 

Профил ,,Спорт с разширено изучаване на Английски език” – 26 ученика.

Прием по Наредба №11/28.03.2005г. проверка на способностите по спорт,хандбал и футбол на 30.05.2013г. от 10:00 часа в сградата на СОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сливница.

Кандидатите трябва да представят застраховка-злопполука и да се явят в подходящо спортно облекло.

Балообразуващи предмети:оценките по БЕЛ и Математика от НВО,оценките по Биология и здравно оброзование и ФВС,удвоената оценка от проверка на способностите по спорт.

Профилиращи предмети: ФВС,ЧЕ, Биология и здравно оброзование и БЕЛ

 

Общообразователна паралелка с възможност за изучаване на чужд език или по избор общообразователен предмет – 26 ученика

 

 

 

Прием след осми клас:

 

Профил,,Технологичен-Туризъм” – 26 ученика (прием по документи)

Балообразуващи предмети: БЕЛ,География и икономика,среден успех от Свидителството за основно образование.

Профилиращи предмети: Технологии, География и икономика,ИТ

Подаване на документи за класиране:

Първи етап – от 03.07. до 05.07.2013г.

Втори етап – от 11.07.2013г.

Трети етап – от 19.07.2013г.

Категории: Новини

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!