Конкурс „Клас на годината“

14 октомври, 2014 Виж коментарите

1. Цел и задачи

–          Съдействие за сплотяване на ученическите колективи

–          Показване на нови инициативи и идеи

–          Повишаване на познавателната активност

–          Развитие на мотивацията за учене

–          Формиране на интерес към училищния живот, чрез създаване на атмосфера на съревнование

–          Развитие на ученическото самоуправление

–          Развитие и обогатяване на училищните традиции

–          Привличане на родители в учебно-възпитателния процес

2. Участници

–          Всички ученици от 1 до 11 клас

3. Срок

Конкурса се провежда в три етапа

Първи етап – Визитна картичка

В срок до 25. 10 всички класове трябва да изработят презентации, в които по най-атрактивния начин да представят себе си т.е да направят свое портфолио.

Представянето ще се извърши на 30.10. 2014 г по случай Празника на Народните будители.

Втори етап – от м. Х до м V по предварително представени критерии

Трети етап – Творчески конкурс

–          Учениците представя свой проект – песен, стихотворение, танц, рисунка и др – Срок м. май. Представяне – 12. 05. 2015 г – празника на училището

4. Победител

–          Определя се в зависимост от набраните точки през годината

5. Принципи

–          Откритост – новите инициативи и набраните до момента точки се отразяват върху специално изработено табло и в сайта на училището

–          Многоаспектност – оценяват се не само знанията, но и уменията за тяхното прилагане, творчески и спортни възможности, изява на всеки ученик

–          Състезателност – създаване на конкуренция между класовете

6. Оценка

Резултатите ще се отразяват на всеки два месеца

–          Края на м. ноември

–          Края на Първи срок

–          Края на м. март

–          М. май

7. Критерии

 критериинивоточкипериодичност
1Успеваемост на класаучилищнокласа с най-висок успех – 20 т, всеки следващ с 1 т по-малко.За всеки срок
2Благодарностиучилищно5 тЗа всяка похвала
  извънучилищно10 тЗа всяка похвала
3Постижения в спорта

 

училищноПърво място-5т

Второ място – 4 т

Трето място – 3 т

За участие – 1 т

За всяко състезание
  Общински, областни, националниТочките се удвояватЗа всяко състезание
4Участие в състезания и олимпиади

 

училищноПърво място-5т

Второ място – 4 т

Трето място – 3 т

За участие – 1 т

За всеки отбор или участник
  Общински, областни, националниТочките се удвояватЗа всеки отбор или участник
5Включване в творчески конкурси

 

училищноПърво място-5т

Второ място – 4 т

Трето място – 3 т

За участие – 1 т

За всеки отбор или участник
  Общински, областни, националниТочките се удвояватЗа всеки отбор или участник
6Участие в извънкласни мероприятияучилищно5 тЗа всеки отбор или участник
  Общински, областни, национални10 тЗа всеки отбор или участник
7Работа по проекти

 

 5 тПо преценка на учителите
8Участие в трудови дни

 

училищноЗа 100% участие – 10 т

За добре св. работа – 10 т

За всеки тр. ден
9Участие в седмицата на класа

 

училищно  
10Минуси   
 Нарушаване дисциплината в коридоритеучилищно-5Веднъж на 2 месеца
 Нецензурни изразиучилищно-5Веднъж на 2 месеца
 Рушене на училищното имуществоучилищно-5Веднъж на 2 месеца
 Замърсяване сградата и двора на училищетоучилищно-5Веднъж на 2 месеца
 Колективно бягство от часучилищно-5Веднъж на 2 месеца
 Закъсненияучилищно-0,1Веднъж на 2 месеца
 Неизвинени отсъствияучилищно-0,5Веднъж на 2 месеца
 Наложени наказания от директора и ПСучилищно-5Веднъж на 2 месеца
 Грубо отношение към учители и ученициучилищно-5Веднъж на 2 месеца
 Забележка в дневникаучилищно-1За всяка заб.
11Акции   
 моята тетрадкаучилищно86 – 100 % – 5т

71 – 85% – 4 т

51 – 70% – 3т

Под 50 % -2 т

Веднъж на 2 месеца
 моят учебникучилищно86 – 100 % – 5т

71 – 85% – 4 т

51 – 70% – 3т

Под 50 % -2 т

Веднъж на 2 месеца

Категории: Новини

 1. 28 октомври, 2014 в 20:06 | #1

  Много хубава инициатива!
  Поздравявам Ви за идеята!

 2. Никола Павлов
  21 април, 2015 в 14:47 | #2

  Какво е класирането в момента?

 1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!