Не на дискриминацията!

6 ноември, 2015 Виж коментарите

Деца от Сливница ще се поставят на мястото на известни личности с учене чрез преживяване

 

С използването на методи за учене чрез преживяване  учениците от  СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Сливница  ще се запознаят с живота и дейността на известни личности, борили се срещу несправедливо отношение или социални стигми, като самите те ще бъдат поставени в ситуации, които да ги провокират да разпознаят дискриминативни практики.

 

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  е партньор на Център за приобщаващо образование в реализирането на проект „Един за всички – всички за един! Разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“.

 

Проектът, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, предвижда учениците от 5 и 6 клас в училището да бъдат включени в прилагането на иновативна методология за работа с деца, базирана върху позитивния ролеви модел, която да подобри приемането и сътрудничеството между всички ученици, без значение от различията.

 

Приложената в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ методология ще бъде популяризирана и в други региони в страната и ще бъде достъпна онлайн за свободно ползване от учители, родители и обучители.

 

Център за приобщаващо образование /ЦПО/ е българска неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. От 2005 година работи в подкрепа на българското училище да се превърне в място, където всяко дете е прието и ценено и има възможност да развие напълно своите способности.

 

*Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от център за Приобщаващо Образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Категории: Новини

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!