СЪОБЩЕНИЕ

16 август, 2016 Виж коментарите

На 24.08.2016г. от 11.00 часа в конферентната зала на СУ “Св.Св Кирил и Методий“ ще се проведе обща родителска среща за избор на Обществен съвет.
Във връзка с влизането в сила на Закон за преучилищно и училищно образование, във всяко училище трябва да се създаде Обществен съвет. Обществения съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол върху управлението. Той се конституира като подпомагащ, съдействащ и контролиращ орган. Има за задача да подпомага дейността на директора и училищното ръководство.

Категории: Новини

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!