График за изпити за ученици в СФО

5 януари, 2017 Виж коментарите

Поради грипна ваканция, графика за изпити на учениците в СФО се променя както следва:

ВСИЧКИ ИЗПИТИ СА С НАЧАЛЕН ЧАС 13:30 ч

5 клас

Математика-ЗП/писмен/3 астр.ч.   25.01.2017

Технологии и предприемачество ЗП /писмен  3 астр.ч.и устен 30 мин./          27.01.2017

11 клас

Инф. технологии- ЗПП /писмен 3 астр. ч. и практ.5 астр. ч./ 12.01.2017
Физика ЗП/писмен 3 астр. ч./ 13.01.2017
ФВС-ЗП-/практически 3 астр.ч./ 16.01.2017
География и икономика – ЗП /писмен 3 астр. ч./ 17.01.2017
География на туризма с куртулорогия-ЗПП/писмен 3 астр.ч./ 18.01.2017
Философия-ЗП/писмен 3астр.ч./ 19.01.2017
Биология и здр.обр.ЗИП/писмен 3 астр. ч./ 20.01.2017
БЕЛ – ЗП /писмен/ 3 астр.часа 23.01.2017
БЕЛ –ЗИП /писмен 3 астр. ч./ 24.01.2017
Математика-ЗП/писмен/3 астр.ч. 25.01.2017
Английски език –ЗП /писмен 3 астр.ч.и устен 30 мин./ 26.01.2017
Мениджмънт на туризма – ЗПП /писмен 3астр. ч./ 27.01.2017
История и цивилизация – ЗП /писмен 3астр. ч./ 30.01.2017
Маркетиннг на туризма – ЗПП/писмен 3астр. ч./ 31.01.2017

 

12 клас

Закон в туризма – ЗПП /писмен 3астр. ч./12.01.2017
География и икономика – ЗИП /писмен 3 астр. ч./13.01.2017
ФВС-ЗП-/практически  3 астр.ч./16.01.2017
Екотуризъм– ЗП /писмен 3 астр. ч./17.01.2017
Счетоводство-ЗПП/писмен 3 астр.ч./18. 01.2017
Свят и личност-ЗП/писмен/3 астр.ч19.01.2017
Биология и здр.обр.ЗИП/писмен 3 астр. ч./20.01.2017
БЕЛ – ЗП /писмен/ 3 астр.часа23.01.2017
БЕЛ –ЗИП /писмен 3 астр. ч./24.01.2017
Математика-ЗП/писмен/3 астр.ч.25.01.2017
Английски език –ЗП /писмен  3 астр.ч.и устен 30 мин./26.01.2017
Мениджмънт на туризма – ЗПП /писмен 3астр. ч./27.01.2017

 

Категории: Новини

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!