ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

27 септември, 2017 Виж коментарите

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, гр. Пловдив предлага обучение на територията на община Сливница. Обучението може да е задочно или дистанционно. Има

практически курсове,  бакалавърски и магистърски програми. Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за насърчаване на мобилността и учене през целия живот – Ниво 7.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ   http://uard.bg

Категории: Новини

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!