Да запазим децата на пътя

3 април, 2019 Виж коментарите

Общинският кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ ще се проведе на 11 април, четвъртък, от 13,00 ч. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сливница.

Целта на провеждането е проверка на уменията и навиците за действие в условията на пътното движение и формиране култура на безопасно поведение на пътя.

Общинският етап на Националната ученическа викторината по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” ще се проведе в четири кръга:

1 етап- Решаване на тест с 20 въпроса. Всички състезатели от отбора решават тест с въпроси от познавателните структури, отразени в учебните програми по БДП. Време за решаване на теста 20 мин. За всеки правилен отговор се дават 5 точки.

2 етап- Решаване на тест „Оказване на първа долекарска помощ” с 5 въпроса. Всички състезатели от отбора решават заедно теста. Време за решаване 5 мин. За всеки правилен отговор се дават по 5 точки.

3 етап- Ситуация: Отговор на 6 въпроса. След обмисляне и консултация между състезателите, капитанът на отбора вдига табелка за верния отговор .  Времето за обмисляне и даване на отговора 10-15 сек. За всеки правилен отговор се присъждат по 5 точки.

4 етап- Сглобяване на 4 пътни знака, нарязани на   6-8-10 части. Състезателите от отбора заедно сглобяват елементите на пъзела за време 3-4 мин. За всеки сглобен знак се присъждат 5 точки , а за не сглобен се отнемат 5 точки.

Отборът, класирал се на І-во място, ще участва в областния кръг на Националната ученическа викторината по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”, който ще се проведе на 23.04.2019 г. от 10,30 часа в СУ „Христо Ботев“- гр. Драгоман.

Категории: Новини

Етикети:

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!