ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЛАН ПРИЕМА ЗА 8 КЛАС

 

Подаване на документи за участие в   приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

3- 5 юли 2019 г. вкл.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици   на първи етап на класиране .

11 юли 2019 г. вкл

 

 

Записване на приетите ученици на първи етап                                                        до 16 юли 2019 г. вкл.

 

Обявяване на списъците с приетите                                                                         до 18 юли 2019 г. вкл.

ученици на втори етап на класиране

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране                             до 22 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя                                                                  23 юли 2019 г.

на незаетите места след втори етап на класиране

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                            24 – 25 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране              29 юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране                                       31 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на                                                                  01 август 2019 г.

незаетите места след трети етап на класиране

Попълване на незаетите места след трети етап                                                до 10 септември 2019 г. вкл.

 

на класиране и записване    определя се от директора

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием                                   до 13 септември 2019 г. вкл.

Категории: Новини

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!