Уважаеми родители,

23 ноември, 2021 Виж коментарите

Във връзка с Насоки за работа в епидемична обстановка, Заповед №РД-09-4247 от 08.11.2021 г на МОН и Заповед №РД-01-911 от 08.11.2021 г на МЗ ви напомняме, че учениците от първите до четвъртите класове могат да се върнат присъствено в училище само след подадени декларации от родител за съгласие детето да бъде тествано в училище. Напомняме, че декларациите са в класните ръководители на класа. Ако желаете детето ви да се върне присъствено в клас, моля свържете се с класния ръководител. При наличие на подадени декларации минимум 50% от паралелката, тя ще се завърне присъствено!

Категории: Новини

  1. Все още няма коментар
  1. 0 trackbacks

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!