Преглед на категория ‘Новини’

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

17 март, 2021 - Новини

Уважаеми родители и ученици, СУ „Св. Св. Кирил и Методий “ гр. Сливница подаде заявка за  участие в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“….

АНКЕТА за определяне нивото на уменията на образователни медиатори и на родители в електронна среда

4 март, 2021 - Новини

КЪМ АНКЕТАТА

Попълване на анкети

5 януари, 2021 - Новини

Уважаеми учители, ученици и родители! Във връзка с проведеното инспектиране на нашето учлилище и повишаване качеството и ефективността на дейността на НИО е изпратена анкета за обратна връзка на проведеното…

На вниманието на всички ученици и родители

27 ноември, 2020 - Новини

Уважаеми ученици и родители, На основание Заповед № РД09-3464/27.11.2020 г.  на министъра на образованието и науката, обучението в нашето училище ще продължи от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г. в електронна…

График обучение

23 ноември, 2020 - Новини

Във връзка с усложнената обстановка , ПС на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ прие график за учебната дейност до 23.12.2020 г.: Всички паралелки от 5 и 6 класове ще…

Уважаеми родители и ученици!

12 ноември, 2020 - Новини

Уведомяваме Ви, че във връзка с усложнената обстановка и увеличения брой заболели ученици и учители, от 16.11.2020 г до 30.11.2020 г, всички ученици от пети до дванадесети класове минават на …