Намаление на учебните часове

14 октомври, 2021 - Новини

Намалени часове

Заповед за преминаване на някои класове в ОРЕС

14 октомври, 2021 - Новини

преминаване в ОРЕС на класове

Уважаеми родители и ученици

14 септември, 2021 - Новини

Откриването на учебната 2021/2022 година ще се състои на 15.09.2021 г., в двора на голямото училище от 10:00 ч. На откриването на учебната година ще присъстват само ученици от 1,…

На вниманието на родителите на първокласници и осмосласници!

6 август, 2021 - Новини

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на…

ОБЯВА

13 април, 2021 - Новини

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 5 И 6 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА   …

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

17 март, 2021 - Новини

Уважаеми родители и ученици, СУ „Св. Св. Кирил и Методий “ гр. Сливница подаде заявка за  участие в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“….